X
GO
Bioteknologi

Gruppen fokuserer på prosjekter innen grønn bioøkonomi.
Aktuelle områder er avl og foredling av husdyr og planter, genetikk og reproduksjon, utnyttelse av biologiske restressurser og utvikling av nye, bærekraftige fôringredienser.
Gruppen er tett knyttet sammen med næringsklyngen Heidner, med 45 medlemmer som jobber innen verdikjeden for bærekraftig matproduksjon.