X
GO
Kontakter i EU-nettverk Innlandet

Prosjektleder:
Per Olav Lund, forsker
Østlandsforskning
Tlf. +47 97 67 07 11
pol@ostforsk.no


Sekretariat:
Stian Sundell Torjussen, Rådgiver FoU                                              
Høgskolen Innlandet                                                                            
+47 62 43 03 46                                                                                      
stian.torjussen@inn.no                                                                

K. Margrethe Kvam, EU-rådgiver
Norsk institutt for natuforskning
+47 95 43 76 67
margrethe.kvam@nina.no