X
GO
HORISONT 2020

«Horizon 2020» (H2020) er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet varer fra 2014 til 2020, har et budsjett på €80 mrd, og skal stimulere til bærekraftig konkurranseevne, innovasjon og vekst i Europa.
En viktig pilar i H2020 er helhetlige løsninger på dagens samfunnsutfordringer. Klima og bærekraftig utvikling er gjennomgangstema for hele programmet, og hele 60% av totalbudsjettet til H2020 skal gå til forskningsprosjekter der bærekraftig utvikling er et premiss.

Mer informasjon om H2020:
Forskningsrådets informasjon om Horisont 2020 

Europakommisjonens side for forskning og innovasjon - deltakerportal