X
GO

EU-nettverk Innlandet

Nettverket skal stimulere regionens næringsliv, kompetansemiljø og offentlig sektor til å søke deltakelse i EU’s forskningsprogram Horisont 2020.

Les mer
EU-nettverket

EU-nettverk Innlandet skal fremme støttefunksjoner, utvikling av nettverk og allianser, rekruttering av mentorer og fasilitatorer, og etablering av operative innsatsgrupper knyttet til konkrete søknadsløp til EU-prosjekter.

Nettverkets temaområder er:

Forskningsrådet støtter etableringen av nettverket. Prosjektansvaret ligger hos Østlandsforskning.
Nettverket vil invitere til bred deltakelse fra forskjellige andre aktører i regionen.

 

 

 

Nyheter

Arrangementer
No events to display.